نمایشگاه مطبوعات

۱۳۹۵۰۸۱۲۲۰۱۰۰۴۷۷۹۰۹۰۳۰۴

مهجوریت رسانه‌ای

نمایشگاه مطبوعات، محلی برای نمایش مطبوعاتی است. جایی برای آگاهی بخشی به مردم و معرفی کیفیتهای رسانه‌ای اما حضور کمرنگ روزنامه‌های پر مخاطب به نوعی آنها را به «تافته جدا بافته»تبدیل کرده است.

  • صفحه 1 از 11

گزارش تصویری

اخبار امر به معروف