سرمايه دارى

download

گورخوابى محصول نگاه سرمایه دارى و اشرافى در اداره کشور است.

شهردار تهران، طى يادداشتى انتقادي، گورخوابى را محصول نگاه سرمايه دارى و اشرافى در اداره كشور دانست.

  • صفحه 1 از 11

گزارش تصویری

اخبار امر به معروف