دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش

photo_2016-12-05_12-06-51

دولت از نماینده منتقد شکایت کرد!|| صادقی مصونیت پارلمانى دارد، نقوی ندارد؟!

دولت از نقوی حسینی به‌دلیل نطق انتقادی در جلسه رأی اعتماد به دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش شکایت کرد. چگونه است كه از نظر طيف حامى دولت و اصلاح طلبان، نماينده اصلاح طلبى مانند محمود صادقي كه تهمت مى زند مصونيت پارلمانى دارد اما نماينده منتقد دولت و اصلاحاتى مانند نقوي حسيني به خاطر انتقاد از عملكرد دولت، مصونيت پارلمانى ندارد؟!

  • صفحه 1 از 11

گزارش تصویری

اخبار امر به معروف