خوانندگی زنان

farhangnews_246183-632222-1482302848

آیا خوانندگی زنان حرام است؟+نظر مراجع تقلید

این روزها شاهدیم که در برخی محافل، زنان به عنوان خواننده حضور دارند؛ اما حکم شرعی این موضوع چیست.

  • صفحه 1 از 11

گزارش تصویری

اخبار امر به معروف