دولت از نماینده منتقد شکایت کرد!|| صادقی مصونیت پارلمانى دارد، نقوی ندارد؟!

دولت از نقوی حسینی به‌دلیل نطق انتقادی در جلسه رأی اعتماد به دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش شکایت کرد. چگونه است که از نظر طیف حامى دولت و اصلاح طلبان، نماینده اصلاح طلبى مانند محمود صادقی که تهمت مى زند مصونیت پارلمانى دارد اما نماینده منتقد دولت و اصلاحاتى مانند نقوی حسینی به خاطر انتقاد از عملکرد دولت، مصونیت پارلمانى ندارد؟!

روحانی در نطق انتخاباتی سال ۹۲: بی‌تردید آزادی اندیشه و بیان انتقاد، حق همه ما است. به نظر بنده حتی نقد و نظر مخالف نیز نعمت است. انتقاد به دولت،امری طبیعی است.

تناقض در حرف و عمل، بلای جان امید جامعه است. چطور است که تهمت زدن را آزادی بیان می دانید اما انتقاد کردن را بر نمی تابید و منتقد را خفه مى کنید؟!
|مخلصین|

 

 

#بحران_تناقض

نظر شما

   نام (ضروری)

   پست الکترونیکی(ضروری)

   دیدگاه

 

  • صفحه 1 از 11

گزارش تصویری

اخبار امر به معروف